Confucius Institute Event held at BSSC Room 14
School of Humanities staff and students during the Career Week held between january 28 - February 2, 2019 at the Graduation Square
Registrar RIO graced the launch of Professor. Githiora's book on Sheng' at the Graduate School Building Room 202
CODESRIA team members following the discussion during the workshop training hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
CODESRIA team members following the discussion during the workshop training hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Participants comparing notes in their groups during the Group Discussion Session at the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Joy Obando of the Department of Geography referring to her notes on Research Integrity and Ethics during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at the KUCC
The gracious Professor Joy Obando of the Department of Geography, explaining ethical concepts in research to members of the CODESRIA team during the 10 day workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Lead trainer, Professor Bangura of Howard University responding to participants’ queries during question and answer session at the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Abdul Karim Bangura explaining to the participants about the Ideal Dissertation Structure during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The Dean, School of Humanities and Social Sciences, Professor Chris Shisanya giving his presentation on Epistemological Paradigms in Social Research during the CODESRIA workshop hosted by the School at KUCC
Professor Ishmael Munene presenting a certificate of participation to Lydia Amoah from University of Ghana during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Ibrahim Oanda presenting a certificate of participation to Florence Shingirayi Chamisa from University of FortHare during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Ibrahim Oanda presenting a certificate of participation to Sylvester Kohol Shima from University of Ibadan during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The facilitators Professors Chris Shisanya being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitators Professors Joy Obando being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
Dr. Godwin Murunga, the Incoming Executive Secretary of CODESRIA giving his closing remarks during the workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.

Utangulizi
Idara ya Kiswahili na Lugha za Kiafrika ilianzishwa mwaka 1987 wakati Idara ya Isimu na Lugha za Kiafrika ilipogawanywa kuwa Idara tatu ambazo ni: Idara ya Kiswahili na Lugha za Kiafrika, Idara ya Lugha za Kigeni na Idara ya Kiingereza.

Mahali Ilipo
Idara hii ipo kwenye Barabara ya Makongamano (Conference Road), karibu na Idara ya Fasihi, Lugha na Isimu, ikiwa nyuma ya Kituo cha Biashara na mkabala na kanisa dogo la chuo kikuu.

Wahadhiri na Maeneo yao ya Utaalamu
Idara hii inao wahadhiri kumi na tisa (19) katika mabewa tofauti ya chuo hiki (Bewa Kuu, Mombasa na Nakuru).  Wahadhiri hawa wana ujuzi wa miaka mingi katika maeneo ya utaalamu kama vile:
 • Historia na Maendeleo ya Kiswahili
 • Mofolojia
 • Isimujamii
 • Sintaksia
 • Semantiki
 • Fasihi Simulizi
 • Toni katika Lugha za Kibantu
 • Maswala ya Jinsia katika Fasihi
 • Mbinu za Mawasiliano
 • Maswala ya Ulemavu katika Fasihi
 • Ushairi wa Kiswahili
 • Fasihi ya Watoto
 • Mabadiliko katika Lugha
 • Fasihi ya Kiafrika
 • Tafsiri ya Ukalimani
 • Fasihi Linganishi
 • Sanaa za Maigizo
 • Sarufi ya Kiswahili
 • Nadharia za Uchanganuzi wa Fasihi
 • Mbinu za Utafiti
 • Upataji wa lugha ya pili
 • Fonolojia
 

Upekee wa Idara Hii
Idara hii inatambulika kwa ukubwa wake tukizingatia idadi ya wanafunzi na ubora wa kozi zinazofundishwa.

Shahada ya Kwanza
Idara hii hufundisha wanafunzi wa shahada za B.A. na B.ED.  Wanafunzi hawa hutathminiwa kupitia kwa kazi ya darasani na mitihani.

Shahada ya Uzamili
Masomo ya Shahada ya Uzamili ya Kiswahili hudumu miaka miwili: ikiwa ni mihula mitatu ya kazi za darasani na muhula mmoja wa kuandika tasnifu au mihula miwili ya kazi za darasani na mihula miwili ya kuandika tasnifu.  Sasa hivi Idara ina zaidi ya wanafunzi 200 wa Shahada ya Uzamili.

Shahada  ya Uzamifu
Shahada ya Uzamifu katika Idara hii hutolewa kupitia kwa uandishi wa tasnifu.  Hivi karibuni, masomo ya darasani kwa ajili ya shahada hii yataanzishwa.  Mwanafunzi anaruhusiwa hadi miaka mitatu kukamilisha shahada hii.  Kuna zaidi ya wanafunzi kumi wa Shahada ya Uzamifu waliojisajili Idarani.

Nyenzo
Idara ina maktaba ndogo ambamo mnahifadhiwa vitabu, majarida na tasnifu za Kiswahili.  Tunawawezesha wanafunzi kutumia maabara ya lugha ya chuo katika tafiti zao za kiisimu.

Mfumo wa Masomo
Kuna mifumo mitatu ya masomo: (a) mfumo wa muda wote (b) mfumo wa masomo ya likizo (c) mfumo wa masomo huria. Mwanafunzi huchagua mfumo anaopendelea.

Kazi
Baada ya kufuzu, wanafunzi huajiriwa kama walimu, wahariri, watafiti, watawala, wanahabari, wafasiri, wakalimani au hata wanaweza kujiajiri.

SCHEDULE OF MEETINGS/SPECIAL EVENTS FOR 2017/2018 ACADEMIC YEAR

AUGUST 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

3/8/17

Friday

9.00am

Departmental meeting

21A

22/8/17

Tuesday

9.00am

Departmental Examination Board

R21A

30/8/17

Wednesday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee

R21A

 

SEPTEMBER 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

4-15/9/17

 

Monday

Friday

7.00am

Registration of Continuing Students (Regular)

Graduation Square

21A

11/9/17

Monday

9.00am

Departmental Meeting

R21A

21/9/17

Thursday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee

21A

26/9/17

Tuesday

9.00am

Postgraduate seminar

Graduate School

 

OCTOBER 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

10/10/17

Tuesday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee meeting

Graduate School

23/10/17

Monday

9.00am

Field course

R21A

27/10/17

Tuesday

9.00am

Departmental Postgraduate committee

21A


NOVEMBER 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

9/11/17

Thursday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee

21A

21/11/17

Tuesday

9.00 am

Defence meeting

 

Graduate School

27/11/17

Monday

9.00 am

Departmental Postgraduate Seminar

R21A

30/11/17

Thursday

9.00am

Departmental meeting

21A

 

DECEMBER 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

4-15/12/17

Monday

Friday

7.00am

Registration of IBP students

Graduation Square

21A

14/12/17

Thursday

9.00am

Postgraduate Committee

21A

18/12/17

Monday

9.00am

Postgraduate seminar

Graduate School

20/12/17

Thursday

9.00am

Departmental Examination Board Meeting

21A


JANUARY 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

3-12/1/18

Wednesday

Friday

7.00 am

Registration of New/Continuing Students (Regular)

 

Graduation Square

21A

15/1/18

Monday

9.00am

Departmental Meeting

R21A

30/1/18

Tuesday

9.00 am

Departmental Examination Board

R21A

 

MARCH 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

6/3/18

Tuesday

9.00 am

Departmental Postgraduate  Committee

R21A

15/3/18

Thursday

9.00am

Departmental Examination Board

R21A

29/3/18

Thursday

9.00am

Postgraduate Committee

Graduate School

 

APRIL 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

3-13/4/18

Tuesday

Friday

7.00am

Registration of IBP Students

21A

11/4/18

Wednesday

9.00am

Departmental meeting

21A

25/4/18

Wednesday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee meeting

R21A

 

MAY 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

2-18/5/18

Wednesday

Friday

7.00am

Registration of New/Continuing Students (Trimester)

Graduation Square

21A

10/5/18

Thursday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee meeting

R21A

21/5/18

Monday

9.00am

Departmental Examination Board

R21A

30/5/18

Monday

9.00am

Departmental meeting

21A

 

JUNE 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

7/6/18

Thursday

9.00am

Departmental Meeting

 

19/6/18

Tuesday

9.00am

Postgraduate Committee meeting

Graduate School

26/6/18

Tuesday

9.00 am

Postgraduate seminar

R21A 


JULY 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

6/7/18

Friday

9.00am

Postgraduate defence

Graduate School

10/7/18

Tuesday

9.00 am

Departmental Examination Board

R21A

17/07/18

Tuesday

9.00am

Departmental Meeting

21A

 

 

Prof. James Ogola Onyango 

Laikipia University

P.O. Box 16789-20100

NAKURU, KENYA

0721807108

 

Prof. Riyyah Timammy

University of Nairobi 

P.O. Box 30197

NAIROBI, KENYA

chair swahili dept

Dr. Pamela Muhadia Ngugi

Mwenyekiti, Idara ya Kiswahili 


Kiswahili News & Events

BOOK LAUNCH

MODNS2_CREATED 04 July 2019

DATE: 10/1/2019AUTHOR: PROF. CHEGE GITHIORATITLE : SHENG: THE RISE OF A KENYAN VERNACULAR (2018) PUBLISHED BY JAMES CURREY INTERNATIONAL COLLABORATIONHOSTED: MS GILDA CHARLOTTAUNIVERSITY: SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIESDATE: JANUARY-...

PUBLIC LECTURE

MODNS2_CREATED 04 July 2019

DATE: 7-2-2019PRESENTER: MR. TONNY ROSSADOTOPIC: HOW TO USE TRANSLATION AND INTERPRETATION SKILLS FOR SELF- EMPLOYMENT AND MODERN TRENDS IN THE PROFESSION.

Go to Top