School of Humanities staff and students during the Career Week held between january 28 - February 2, 2019 at the Graduation Square
Registrar RIO graced the launch of Professor. Githiora's book on Sheng' at the Graduate School Building Room 202
CODESRIA team members following the discussion during the workshop training hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
CODESRIA team members following the discussion during the workshop training hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Participants comparing notes in their groups during the Group Discussion Session at the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Joy Obando of the Department of Geography referring to her notes on Research Integrity and Ethics during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at the KUCC
The gracious Professor Joy Obando of the Department of Geography, explaining ethical concepts in research to members of the CODESRIA team during the 10 day workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Confucius Institute Event held at BSSC Room 14
Professor Abdul Karim Bangura explaining to the participants about the Ideal Dissertation Structure during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The Dean, School of Humanities and Social Sciences, Professor Chris Shisanya giving his presentation on Epistemological Paradigms in Social Research during the CODESRIA workshop hosted by the School at KUCC
Professor Ishmael Munene presenting a certificate of participation to Lydia Amoah from University of Ghana during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Ibrahim Oanda presenting a certificate of participation to Florence Shingirayi Chamisa from University of FortHare during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Ibrahim Oanda presenting a certificate of participation to Sylvester Kohol Shima from University of Ibadan during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The facilitators Professors Chris Shisanya being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitators Professors Joy Obando being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
Dr. Godwin Murunga, the Incoming Executive Secretary of CODESRIA giving his closing remarks during the workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
wordpress bluehost

MAKALA YALIYOCHAPISHWA NA WANAIDARA (2021)

 1. Osore, Miriam (2021) “Nafasi ya Utamaduni katika Tafsiri: Mfano wa Msamiati wa Serikali na Bunge”. Katika, Taaluma: Jarida la CHAKITA. Juzuu 1. Na. 1. 27-34. ISSN: 2789-9209.
 2. Chacha, L. na Maitaria, J. (2021). “Methali za Kiswahili katika Ubainishaji na Uhifadhi wa Mazingira”. Katika, Taaluma: Jarida la CHAKITA. Juzuu 1. Na. 1. 73-82. ISSN: 2789-9209.
 3. Kihara, D. & Ngugi, P.M. (2021). “Matumizi ya Teknohama na Lugha ya Kiswahili kama nyenzo ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo: Tathmini ya majukwaa ya YouTube na Facebook”. Katika, Taaluma: Jarida la CHAKITA. Juzuu 1. Na. 1. 93-100. ISSN: 2789-9209.

MAKALA YALIYOCHAPISHWA NA WANAIDARA (2020)

 1. Wafula, Richard, Ngugi Pamela & Okwena, Sophie. (2020) “Uchanganuzi wa Miundo ya Aristotle katika tamthilia ya Kinjeketile. In, Musa Hans and Ramadhani, T. Kadallah (eds). Mulika. Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI). University of Dar es Salaam. No. 39. 79-95. ISSN 0856-0129; E- ISSN 2546-2202.
 2. Mwenda, Stephen, Ngugi, Pamela, & Ndungo, Catherine. (2020). “Usimilishaji wa Vielelezo katika Fasihi ya Watoto: Mfano kutoka Wasifu wa Mwanakupona (2008) na Alisi katika Nchi ya Ajabu (2015)”. In, Shani O. Mchepange and Kidami Rose (eds) Kioo cha Lugha. Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI). University of Dar es Salaam. No. 18. 114-129. ISBN 0856-0129.ISSN 0856-552X & e-ISSN 2546-2210.
 3. Kurema Lorna, Osore, Miriam. na Chacha Mwita (2020). “Tathmini ya Uwasilishaji na Upokezi wa somo la Imla katika shule za Upili Nchini Kenya.” In, Musa Hans and Ramadhani, T. Kadallah (eds). Mulika. Journal of the Institute of Kiswahili Studies (TATAKI). University of Dar es Salaam. No. 39. 112-129. ISSN 0856-0129; E- ISSN 2546-2202.

MAKALA YALIYOCHAPISHWA NA WANAIDARA (2019)

 1. Chacha, L. (2019). “Tathmini ya Mitandao ya WhatsApp katika ukuzaji wa Kiswahili.” Katika, John Kobia na Wengine (Wah). Uwezeshwaji wa Kiswahili kama wenzo wa Maarifa. Eldoret. Moi University Press. 143-150.
 2. Chacha, L. M. (2019). “Ukuaji na ufifiaji wa Nahau za Kiswahili.” Katika, Ernest s. Mohochi, Mwenda Mukuthuria & J.M. Ontieri (Wah). Kiswahili katika Elimu ya Juu. Moi University Press.217-227.
 3. Chacha, L. M. (2019). Utandawazi na Athari zake kwa Kiswhhili na Lugha za Kiasili Nchini Kenya. Katika, Kobia, J.M., Kandagor, M., Mwita, L.C., Maitaria, J.M. na Wandera-Simwa, S.P. (Wah).Uwezeshaji wa Kiswahili kama Wenzo wa Maarifa. Eldoret. Moi University Press. Kur. 143 – 150.
 4. Mwita, L.C. & Kanaro, P. (2019). “Dhanagande na Vichekesho vya Kikabila kama Lugha ya Chuki”. Katika, Obuchi, S., Mwita, M.M. & Noordin, M.M. (Wah.) 2019. Mwanga wa Lugha. Toleo Maalum Juni 2019. Eldoret. Moi University Press. Kur 133 – 148.
 5. Chacha, L. M. (2019). “The Role of Gender and Language in the Kenyan Political Campaign Discourse Preceding the August 2017 Elections”. In, Wamue-Ngare, G., & Kamau, P.W. (ed.). Familiar Tears. Beau Bassin. Lambert Academic Publishing. Pgs. 148 – 157.
 6. Gakuo, J.K. (2019). “Ushairi wa Kiswahili kama Tukio la Kihistoria.” Katika, J. Kobia, M. Kandagor na L.M. Chacha (Wah.).  Lugha na Fasihi Katika Mshikamano wa Kitaifa na Uwiano Barani Afrika. Eldoret: Moi University Press. 115-127.
 7. Gakuo J. K, (2019). “Changamoto zinazokumba Uchanganuzi, Ufasiri na Ufunzaji Ushairi wa Kiswahili katika Shule za Upili Nchini Kenya.” Katika, Nathan Ogechi, Mosol Kandagor (Wah), Mwanga Wa Lugha, Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Moi. Kur. 31-44.
 8. Gichuru, T.M., King’ei, & K. Mbaabu, I. (2019). Utambuzi, Hisia na Mabadiliko ya Kisemantiki ya Leksia za Kiswahili.” Katika, Mwanga wa Lugha. Juzuu 4 Na.1 Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Chuo Kikuu Cha Moi. Moi University press. Kur. 1-12.
 9. Gichuru, T.M., Mbaabu, I.& King’ei, K (2019). “Nafasi ya Sitiari katika mabadiliko ya Semantiki ya Leksia za Kiswahili: Ulinganisho wa Kiswahili cha kabla ya Karne ya Ishirini na Kiswahili cha Kisasa.” Katika, Mwanga wa Lugha. Juzuu 3 Na.1 Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Chuo Kikuu Cha Moi. Moi University Press. Kur. 213-226.
 10. Githinji, P. (2019). “Sanaajadiya Mtandaoni: Misimbo Ibuka Yaimarika ilhali Kiswahili chaganda.” Katika, Samuel Obuchi, Miriam B. Mwita, & Mwanakombo M. Noordin (Wah). Mwanga wa Lugha. Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Chuo Kikuu Cha Moi. Moi University press. Kur. 148-161.
 11. Justus Kyalo Muusya, K. King’ei & R. Wafula (2019). “Uhusiano kati ya Asasi ya Familia na Uongozi wa Jamii katika Riwaya za Kiswahili za Dunia Yao (Mohamed, 2006) na Kidagaa Kimemwozea (Walibora, 2012). In, East African Journal of Contemporary Research 1, Issue 1. Kur 35-44.
 12. Mbaabu, I. & Onyango, J.O. (2019). “Kiswahili na Maendeleo ya Afrika Mashariki.” Katika, Walibora, K.W. Kipacha, & Simala, K.I. (Wah). Kiswahili, Utangamano na Maendeleo Endelevu Afrika Mashariki. Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, (KAKAMA). Kur 52-67.
 13. Murithi J.J. na King’ei, G. (2019).”Itikadi Katika Riwaya za Dunia Yao (2006) na Mhanga Nafsi Yangu (2013) za S.A Mohamed. Katika, Mwanga wa Lugha. Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Chuo Kikuu Cha Moi. Moi University Press. Juzuu 4. 211-224
 14. Murithi J.J., King’ei, G. na Wafula, R.(2019). Uhusiano wa Historia na Itikadi Katika Riwaya Teule za S.A Mohamed. Katika, Jarida la CHALUFAKITA. Juzuu.1 Vol. 1 2019.Kur. 33-46.
 15. Murithi J.J. na Wafula R. (2019). “Mabadiliko ya Maudhui Katika Riwaya Teule za S.A Mohamed.” Katika, Koja la Kiinsia. Chuo Kikuu cha Dodoma. Kur. 65-75.
 16. Mutugu, B. na Osore, K.M. (2019). “Athari za Ulevi katika Mshikamano wa Kijamii: Uchanganuzi wa Wahusika Teule katika Riwaya ya Dunia Mti Mkavu (S.A. Mohamed) na Rose Mistika (E. Kezilahabi).” Katika: J. Kobia, M. Kandagor na L.M. Chacha (Wah.) Lugha na Fasihi Katika Mshikamano wa Kitaifa na Uwiano Barani Afrika. Eldoret: Moi University Press. Kur 239-250.
 17. Ngugi, P.M. (2019). “Fasihi ya Watoto kama njia ya Kukuza Mshikamano wa Kitaifa.” Katika, J. Kobia, M. Kandagor na L.M. Chacha (Wah.) Lugha na Fasihi Katika Mshikamano wa Kitaifa na Uwiano Barani Afrika. Eldoret: Moi University Press. Kur. 1- 10.
 18. Ngugi, P. M. (2019). “Fasihi ya Watoto katika Ufundishaji wa Kiswahili katika Vyuo Vikuu vya Afrika Mashariki.” Katika, Kenneth Simala (Mhr). Mitaala ya Kiswahili katika Vyuo Vikuu vya Afrika Mashariki. Kimechapishwa na Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, (KAKAMA) Zanzibar. Kur.212-242.
 19. Ngugi, P.M. (2019). “Hatua za Maendeleo Katika Tafiti zilizofanywa katika Idara ya Kiswahili ya chuo kikuu cha Kenyatta.” Katika, Ernest S. Mohochi, Mwenda Mukuthuria & J.M. Ontieri (Wah). Kiswahili katika Elimu ya Juu. Moi University Press. Kur. 205-216.
 20. Osore, M, (2019). “Ufasiri katika Sekta ya Afya: Kituo cha Afya cha Mather North, Kenya.” Katika, Walibora, K. Kipacha, & Simala, K.I. (Wah). Kiswahili, Utangamano na Maendeleo Endelevu Afrika Mashariki. Kimechapishwa na Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, (KAKAMA) Zanzibar. Kur 198-21.
 21. Osore, M. (2019). “Mchango wa tafsiri na Ukalimani katika utekelezaji wa Katiba ya 2010.” Katika, John Kobia na Wengine (Wah). Uwezeshwaji wa Kiswahili kama wenzo wa Maarifa. Eldoret. Moi University Press. Kur. 61-68.
 22. Osore, M. & Mudhune, E. (2019). “Utahini wa Kiswahili katika Vyuo Vikuu nchini Kenya.” Katika, Ernest S. Mohochi, Mwenda Mukuthuria & J.M. Ontieri (Wah). Kiswahili katika Elimu ya Juu. Moi University Press. Kur.139-157.

Executive Dean

Dr. Richard M. Wafula 
Executive Dean School of Law, Arts and Social Sciences
 

Dr. Tom Ratemo

Dr. Tom Ratemo

Deputy Executive Dean


Go to Top
Template by JoomlaShine