Wahadhiri na wanafunzi waliohudhuria kongamano la CHAKITA lililofanyika katika Kenya school of Government ( Baringo) Kabarnet , Kuanzia Novemba 25-26, 2021. Kauli Mbiu: Mafanikio na Changamoto za Kiswahili katika Karne ya 21.
Wanafunzi idarani wakiwa kwenye kongamano la CHAWAKAMA katika chuo kikuu cha Maasai Mara- Narok, Kenya
Wanaidara waliohudhuria semina ya idara kusikiliza mawasilisho ya wenzao waliohudhuria kongamano la CHAWAKAMA - Chuo Kikuu cha Maasai Mara- mwezi wa Novemba, 2019.
WAHADHIRI NA WANAFUNZI WA UMAHIRI WALIOHUDHURIA WASILISHO LA DR. MUSA HAS KUTOKA TATAKI_ CHUO KIKUU CHA DAR ES SALAAM
Chairperson, Dr Pamela Ngugi and Dr Beth Mutugu during a visit of Othaya Girls High School visited to the department on 11th March, 2020
Wahadhiri wa Idara ya Kiswahili na wageni walio hudhuria semina iliyoandaliwa kusherehekea siku ya Lugha Mzazi akiwemo Naibu Balozi wa Bangladesh, Mheshimiwa Bw. Sayed Ahmed na Prof. Onywera - Registrar , Research, Innovation and Outreach miongoni mwa wageni wengine.

Utangulizi
Idara ya Kiswahili na Lugha za Kiafrika ilianzishwa mwaka 1987 wakati Idara ya Isimu na Lugha za Kiafrika ilipogawanywa kuwa Idara tatu ambazo ni: Idara ya Kiswahili na Lugha za Kiafrika, Idara ya Lugha za Kigeni na Idara ya Kiingereza.

Mahali Ilipo
Idara hii ipo kwenye Barabara ya Makongamano (Conference Road), karibu na Idara ya Fasihi, Lugha na Isimu, ikiwa nyuma ya Kituo cha Biashara na mkabala na kanisa dogo la chuo kikuu.

Wahadhiri na Maeneo yao ya Utaalamu
Idara hii inao wahadhiri kumi na tisa (19) katika mabewa tofauti ya chuo hiki (Bewa Kuu, Mombasa na Nakuru).  Wahadhiri hawa wana ujuzi wa miaka mingi katika maeneo ya utaalamu kama vile:
 • Historia na Maendeleo ya Kiswahili
 • Mofolojia
 • Isimujamii
 • Sintaksia
 • Semantiki
 • Fasihi Simulizi
 • Toni katika Lugha za Kibantu
 • Maswala ya Jinsia katika Fasihi
 • Mbinu za Mawasiliano
 • Maswala ya Ulemavu katika Fasihi
 • Ushairi wa Kiswahili
 • Fasihi ya Watoto
 • Mabadiliko katika Lugha
 • Fasihi ya Kiafrika
 • Tafsiri ya Ukalimani
 • Fasihi Linganishi
 • Sanaa za Maigizo
 • Sarufi ya Kiswahili
 • Nadharia za Uchanganuzi wa Fasihi
 • Mbinu za Utafiti
 • Upataji wa lugha ya pili
 • Fonolojia
 

Upekee wa Idara Hii
Idara hii inatambulika kwa ukubwa wake tukizingatia idadi ya wanafunzi na ubora wa kozi zinazofundishwa.

Shahada ya Kwanza
Idara hii hufundisha wanafunzi wa shahada za B.A. na B.ED.  Wanafunzi hawa hutathminiwa kupitia kwa kazi ya darasani na mitihani.

Shahada ya Uzamili
Masomo ya Shahada ya Uzamili ya Kiswahili hudumu miaka miwili: ikiwa ni mihula mitatu ya kazi za darasani na muhula mmoja wa kuandika tasnifu au mihula miwili ya kazi za darasani na mihula miwili ya kuandika tasnifu.  Sasa hivi Idara ina zaidi ya wanafunzi 200 wa Shahada ya Uzamili.

Shahada  ya Uzamifu
Shahada ya Uzamifu katika Idara hii hutolewa kupitia kwa uandishi wa tasnifu.  Hivi karibuni, masomo ya darasani kwa ajili ya shahada hii yataanzishwa.  Mwanafunzi anaruhusiwa hadi miaka mitatu kukamilisha shahada hii.  Kuna zaidi ya wanafunzi kumi wa Shahada ya Uzamifu waliojisajili Idarani.

Nyenzo
Idara ina maktaba ndogo ambamo mnahifadhiwa vitabu, majarida na tasnifu za Kiswahili.  Tunawawezesha wanafunzi kutumia maabara ya lugha ya chuo katika tafiti zao za kiisimu.

Mfumo wa Masomo
Kuna mifumo mitatu ya masomo: (a) mfumo wa muda wote (b) mfumo wa masomo ya likizo (c) mfumo wa masomo huria. Mwanafunzi huchagua mfumo anaopendelea.

Kazi
Baada ya kufuzu, wanafunzi huajiriwa kama walimu, wahariri, watafiti, watawala, wanahabari, wafasiri, wakalimani au hata wanaweza kujiajiri.

SCHEDULE OF MEETINGS/SPECIAL EVENTS FOR 2017/2018 ACADEMIC YEAR

AUGUST 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

3/8/17

Friday

9.00am

Departmental meeting

21A

22/8/17

Tuesday

9.00am

Departmental Examination Board

R21A

30/8/17

Wednesday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee

R21A

 

SEPTEMBER 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

4-15/9/17

 

Monday

Friday

7.00am

Registration of Continuing Students (Regular)

Graduation Square

21A

11/9/17

Monday

9.00am

Departmental Meeting

R21A

21/9/17

Thursday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee

21A

26/9/17

Tuesday

9.00am

Postgraduate seminar

Graduate School

 

OCTOBER 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

10/10/17

Tuesday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee meeting

Graduate School

23/10/17

Monday

9.00am

Field course

R21A

27/10/17

Tuesday

9.00am

Departmental Postgraduate committee

21A


NOVEMBER 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

9/11/17

Thursday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee

21A

21/11/17

Tuesday

9.00 am

Defence meeting

 

Graduate School

27/11/17

Monday

9.00 am

Departmental Postgraduate Seminar

R21A

30/11/17

Thursday

9.00am

Departmental meeting

21A

 

DECEMBER 2017

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

4-15/12/17

Monday

Friday

7.00am

Registration of IBP students

Graduation Square

21A

14/12/17

Thursday

9.00am

Postgraduate Committee

21A

18/12/17

Monday

9.00am

Postgraduate seminar

Graduate School

20/12/17

Thursday

9.00am

Departmental Examination Board Meeting

21A


JANUARY 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

3-12/1/18

Wednesday

Friday

7.00 am

Registration of New/Continuing Students (Regular)

 

Graduation Square

21A

15/1/18

Monday

9.00am

Departmental Meeting

R21A

30/1/18

Tuesday

9.00 am

Departmental Examination Board

R21A

 

MARCH 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

6/3/18

Tuesday

9.00 am

Departmental Postgraduate  Committee

R21A

15/3/18

Thursday

9.00am

Departmental Examination Board

R21A

29/3/18

Thursday

9.00am

Postgraduate Committee

Graduate School

 

APRIL 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

3-13/4/18

Tuesday

Friday

7.00am

Registration of IBP Students

21A

11/4/18

Wednesday

9.00am

Departmental meeting

21A

25/4/18

Wednesday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee meeting

R21A

 

MAY 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

2-18/5/18

Wednesday

Friday

7.00am

Registration of New/Continuing Students (Trimester)

Graduation Square

21A

10/5/18

Thursday

9.00am

Departmental Postgraduate Committee meeting

R21A

21/5/18

Monday

9.00am

Departmental Examination Board

R21A

30/5/18

Monday

9.00am

Departmental meeting

21A

 

JUNE 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

7/6/18

Thursday

9.00am

Departmental Meeting

 

19/6/18

Tuesday

9.00am

Postgraduate Committee meeting

Graduate School

26/6/18

Tuesday

9.00 am

Postgraduate seminar

R21A 


JULY 2018

DATE

DAY

TIME

FUNCTION

VENUE

6/7/18

Friday

9.00am

Postgraduate defence

Graduate School

10/7/18

Tuesday

9.00 am

Departmental Examination Board

R21A

17/07/18

Tuesday

9.00am

Departmental Meeting

21A

 

 

 

Prof. James Ogola Onyango
Laikipia University
P.O. Box 16789-20100
NAKURU, KENYA
0721807108

 

Prof. Shani Omari
Idara ya Fasihi, Mawasiliano na Uchapishaji
Taasisi ya Taaluma za Kiswahili
Chuo Kikuu cha Dar Es Salaam
S.L.P. 35110,
Dar Es Salaam, Tanzania.
Nambari ya Simu ya Mkononi: +255 713 24 10 27
Nambari ya Simu ya Ofisi: 0222410757
Baruapepe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Prof. Peter Githinji

Mwenyekiti, Idara ya Kiswahili 


Kiswahili News & Events

Mafanikio na Changamoto za Kiswahili katika Karne ya 21

MODNS2_CREATED 29 November 2021

Wahadhiri na wanafunzi waliohudhuria kongamano la CHAKITA lililofanyika katika Kenya school of Government ( Baringo) Kabarnet , Kuanzia Novemba 25-26, 2021. Kauli Mbiu: Mafanikio na Changamoto za Kiswahili katika Karne...

WITO WA MAKALA ,KITABU CHA HESHIMA KWA PROF. GEORGE IRERI MBAABU

MODNS2_CREATED 06 July 2021

>>>>>DOWNLOAD WITO WA MAKALA ,KITABU CHA HESHIMA KWA PROF. GEORGE IRERI MBAABU

Go to Top
Template by JoomlaShine