School of Humanities staff and students during the Career Week held between january 28 - February 2, 2019 at the Graduation Square
Registrar RIO graced the launch of Professor. Githiora's book on Sheng' at the Graduate School Building Room 202
CODESRIA team members following the discussion during the workshop training hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
CODESRIA team members following the discussion during the workshop training hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Participants comparing notes in their groups during the Group Discussion Session at the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Joy Obando of the Department of Geography referring to her notes on Research Integrity and Ethics during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at the KUCC
The gracious Professor Joy Obando of the Department of Geography, explaining ethical concepts in research to members of the CODESRIA team during the 10 day workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Confucius Institute Event held at BSSC Room 14
Professor Abdul Karim Bangura explaining to the participants about the Ideal Dissertation Structure during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The Dean, School of Humanities and Social Sciences, Professor Chris Shisanya giving his presentation on Epistemological Paradigms in Social Research during the CODESRIA workshop hosted by the School at KUCC
Professor Ishmael Munene presenting a certificate of participation to Lydia Amoah from University of Ghana during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Ibrahim Oanda presenting a certificate of participation to Florence Shingirayi Chamisa from University of FortHare during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Ibrahim Oanda presenting a certificate of participation to Sylvester Kohol Shima from University of Ibadan during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The facilitators Professors Chris Shisanya being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitators Professors Joy Obando being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
Dr. Godwin Murunga, the Incoming Executive Secretary of CODESRIA giving his closing remarks during the workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
chair swahili dept

Title/Qualifications: Senior Lecturer. (Ph.D–comparative Literature & Minors in Folklore and African Studies – Indiana University, Bloomington- 2003)

Department/Unit/Section: Kiswahili And African Language

Position:  Senior Lecturer and Dean School of Humanities & Social Sciences
Download Full CV

ORCID ID

Google Scholar

Research Publications

Refereed Journal Papers

 • Wafula, Richard Makhanu “Itikadi na Ufundishaji wa Nadharia za Uhakiki wa Fasihi”, Kioo cha Lugha. Vol.20 Issue 1 (50-61). Publication date 2023/3/22
 • Wafula, Richard Makhanu “Economic Perspectives in East African Literature: A Study in Selected Novels in Kiswahili”, International Journal of Humanities and Social Studies, vol. 9 issue 4, 2021 (256-260).
 • Wafula, Richard Makhanu; Mue Elizabeth Kasau. “Uchanganuzi wa Riwaya ya Kiza katika Nuru ya S.A. Mohamed kwa Misingi ya Umarxi Mpya wa Kifreire” Swahili Forum, vol. 28, 2021, Leipzig University.
 • Wafula, Richard Makhanu. “Nadharia za Uhakiki wa Fasihi kama Mchakato wa Kutaalamisha Usomaji wa Fasihi”, Journal of Linguistics and Language in Education, Vol. 8, Number 1, (2014: 39-48) Dar es Salaam: Department of Foreign Languages.
 • Simiyu Benson Sululu, Wafula Richard Makhanu, Maitaria Joseph Nyehita. “Mchango wa Tanzu za Kimaigizo za Fasihi Simulizi katika Umahuluti wa Riwaya ya Kiswahili: Uchunguzi wa Riwaya ya mafuta Mwanga wa Lugha, Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Juzuu 6 namba 2, Septemba 2021
 • Dorcas Misoi; Wafula Richard Makhanu. “Dhima ya Usimulizi Katika Uwasilishaji wa Nyimbo za Taarab: Uchunguzi wa Kipengele cha Wakati”. East African Journal of Swahili Studies, vol.5, issue 1, 2022 (3-10)
 • Simiyu Benson Sululu; Wafula Richard Makhanu; Maitaria Joseph Nyaheta “Mchango wa Tanzu za Kimaigizo za Fasihi Simulizi katika Umahuluti wa Riwaya ya Kiswahili:Uchunguzi wa Riwaya ya Mafuta” Mwanga wa Lugha, Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Juzuu 6, namba 2, September, 2021.
 • Maggati, Charles; Wafula Richard; Osore Miriam.”Athari za Mazingira Asilia ya Mtunzi katika Ukiushi wa Kaida za Uhalisia kama Kipengele cha Uhalisiamazingaombwe: Mifano kutoka Riwaya za Shaaban Robert na Euphrase Kezilahabi”, Mwanga wa Lugha, Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Juzuu 6 namba 2, Septemba 2021.
 • Wafula Richard Makhanu; J.N. Maitaria. “Academic Publishing in Eastern Africa: Prospects and Challenges”, Kumekucha, vol. 1, issue1, 2015. Nairobi: Catholic University of East Africa.
 • Ng’etich, D.K; Maitaria, J.N; Wafula Richard Makhanu “Msuko katika Riwaya za Awali za Fasihi ya Kiswahili”. Jarida la Chakama, vol. 1 2022 (185-200).
 • Maitaria, Joseph; Wafula Richard Makhanu. “Ushairi wa Abdilatif Abdalla Katika Kubainisha Utamaduni wa Waswahili”, Journal of Linguistics and Language in Education, 12, no.2: Department of Foreign Languages, Dare Salaam University.
 • Wafula, Richard Makhanu. “Leading an Academic Staff Union as a Middle Level Academic (2003-2013), Journal of Higher Education in Africa18, no.2, 2020 (131-147), Codesria: Cheikh Anta Diop University.
 • Sanja Leonard; Kitula Kinge’i; Richard Wafula. “Uchumi na Ustawi wa Jamii: Mtazamo wa Kisiemiotiki wa Ushairi wa Kivumba, Mwangaza wa Lugha juzuu 7 namba 11(89- ). Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Moi.
 • Murithi, Jesse Joseph; Wafula Richard Makhanu ; Geoffrey Kitula King’ei, “Itikadi Katika Riwaya za Dunia Yao (2006) na Mhanga Nafsi Yangu (2013), “IOSR Journal of Humanities and Social Sciences (IOSR-JHSS), Vol.23, Issue 9 Ver. 7 (September 2018) 39-46
 • N. Maitaria; Wafula Richard Makhanu “Ushairi wa Kiswahili na Uwasilishaji wa Harakati za Kukabiliana na Matatizo Yaliyopo Katika Mataifa Huru ya Afrika”, Kiswahili vol. 78, issue 1 (2014: 69-84). Dar es Salaam: Institute of Kiswahili Studies.
 • Sanja, L.W., King’ei G.K. Wafula Richard Makhanu “A Semiotic Survey of Kivumba Superstitions”,International Journal of Innovative Research and Knowledge, issue 5 May 2020 ( 8-15).
 • Wafula, Richard Makhanu; Chris L. Wanjala “Narrative Techniques in Chinua Achebe’s Things Fall Apart”, Journal of Social Science 50 ( 1-3) : 62-69- (2017), London: Routledge/Taylor & Francis Online
 • Wafula, Richard Makhanu; Lukorito Wanjala “Lacanian Psychoanalysis and Reading Athol Fugard’s The Blood Knot”, Journal of Social Science 49 (1,2): 175-182- (2016), New Delhi: Kamla Raj.
 • Muusya, Justus; Kitula King’ei; Wafula, Richard Makhanu. “Uhusiano Kati ya Asasi ya Familia na Uongozi wa Jamii Katika Riwaya za Kiswahili: Dunia Yao ( Mohamed 2006) na Kidagaa Kimemwozea ( Walibora 2012), Eastern African Journal of Contemporary Research, Vol. 1, Issue January 2019
 • Mucee, Franklin; Kinge’i Geoffrey; Wafula Richard Makhanu. “ Mbinu ya Ubunilizi wa Kisayansi Katika Riwaya: Bin-Adamu! (K.W. Wamitila) na Babu Alipofufuka ( S.A. Mohamed), International Academic Journal of Social Sciences and Education( IAJSSE)/Special Issue , November 2018 (1-38)
 • Wafula, Richard Makhanu.“ Uainisho wa Methali” Forum: Journal of the Writers’ Association of Kenya. Nairobi: Writers’ Association of Kenya, 1993.
Go to Top
Template by JoomlaShine