School of Humanities staff and students during the Career Week held between january 28 - February 2, 2019 at the Graduation Square
Registrar RIO graced the launch of Professor. Githiora's book on Sheng' at the Graduate School Building Room 202
CODESRIA team members following the discussion during the workshop training hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
CODESRIA team members following the discussion during the workshop training hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Participants comparing notes in their groups during the Group Discussion Session at the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Joy Obando of the Department of Geography referring to her notes on Research Integrity and Ethics during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at the KUCC
The gracious Professor Joy Obando of the Department of Geography, explaining ethical concepts in research to members of the CODESRIA team during the 10 day workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Confucius Institute Event held at BSSC Room 14
Professor Abdul Karim Bangura explaining to the participants about the Ideal Dissertation Structure during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The Dean, School of Humanities and Social Sciences, Professor Chris Shisanya giving his presentation on Epistemological Paradigms in Social Research during the CODESRIA workshop hosted by the School at KUCC
Professor Ishmael Munene presenting a certificate of participation to Lydia Amoah from University of Ghana during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Ibrahim Oanda presenting a certificate of participation to Florence Shingirayi Chamisa from University of FortHare during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
Professor Ibrahim Oanda presenting a certificate of participation to Sylvester Kohol Shima from University of Ibadan during the closing ceremony of CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The facilitators Professors Chris Shisanya being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitators Professors Joy Obando being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
Dr. Godwin Murunga, the Incoming Executive Secretary of CODESRIA giving his closing remarks during the workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
The facilitator being presented with gifts as a token of appreciation for the exemplary job they did during the CODESRIA workshop hosted by the School of Humanities and Social Sciences at KUCC.
 

Name:  Dr Leonard Chacha Mwita

Department: Kiswahili & Other African Languages

Designation: Senior Lecturer and Deputy Executive Dean,Graduate School    

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Area of Specialization: Tonal phonology, metrical phonology

Research Interests: Bantu linguistics, especially tone, phonology and language change

Google Scholar:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-5462-9328

Download full CV

PUBLICATIONS

Refereed Journals

 • Chacha, Leonard Mwita. 1992. Umuhimu wa Isimu katika Jamii. Baragumu 1, No. 1 & 2. Kisumu. Maseno University College. Pgs. 18 – 22.
 • Chacha, Leonard Mwita. 1995. Chimbuko la Kiswahili. Baragumu 2 No. 1 & 2. Kisumu. Maseno University College. Pgs. 1 – 17.
 • Mwita, Leonard Chacha. 2007. An Octosyllabic Kuria Praise Poem. UFAHAMU Vol XXXIII Numbers II & III. 126 – 163. ISSN 0041 – 5715.
 • Mwita, Leonard Chacha. 2007. Prenasalization and the IPA. UCLA Working Papers in Phonetics. Pgs. 58 – 67.
 • Chacha, Leonard. 2007. A Sketch of Kiswahili Comic Discourse in Nairobi. IFRA. Les Cahiers d’Afrique de I’Est, nº 36. Pgs. 1 – 32.
 • Mwita, Leonard Chacha. 2008. The Adaptation of Swahili Loanwords from Arabic: A Constraint-Based Analysis. Journal of Pan African Studies (JPAS) Volume 2 Number 8. Pp. 46 – 61. ISSN 1942 – 6569.
 • Mwita, Leonard Chacha. 2012. Noun Tonology in Kuria. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 2 No. 8. (Special Issue April 2012) 158 – 168. ISSN 2220 – 8488 (Print), 2221-0989 (Online).
 • Marlo, M.R., Mwita, L.C. & Paster, M. 2014. Kuria Tone Melodies. Africana Linguistica Vol. xx, pp. 277 – 294. (Print and Online).
 • Marlo, M.R., Mwita, L.C. & Paster, M. 2015. Problems in Kuria H Tone Assignment. Natural Language and Linguistics Theory Vol. 33, Issue 1, pp. 251 – 265. (Print and Online).
 • Chacha, Leonard & Judy Onyancha. 2016. Tathmini ya Lugha ya Kufundishia Kunanzia Shule za Chekechea Hadi Darasa la Tatu Nchini Kenya. CHEMICHEMI IJHSS 10, No. 1, pgs 245 – 254.
 • Mwita, Leonard Chacha & Odawo, Mark. 2017. Dhima ya Uwili Lugha katika Kufanikisha Mawasiliano: Mifano kutoka Sajili ya Mchezo wa Kandanda. Mulika 2017 Toleo Maalum. Kur. 185 – 198.
 • Mwita, Leonard Chacha. 2018. The Role Played by Machine Translation Platforms in the Development of Kiswahili Literature. Mwanga wa Lugha 2, No. 2, pp. 109 – 124.
 • Mwita, Leonard Chacha. 2018. A Morphophonological Analysis of Imbrication in Kuria. Journal of Linguistics and Language in Education 12, No. 2, pp. 25 – 48.
 • Mwita, L.C. & Kanario, P. 2019. Dhanagande na Vichekesho vya Kikabila kama Lugha ya Chuki. katika Obuchi, S., Mwita, M.M. & Noordin, M.M.. (eds) 2019. Mwanga wa Lugha. Moi University Press. Kur 133 – 148.
 • Kurema, Lorna; Osore, Miriam; Mwita, Leonard Chacha. 2020. Tathmini ya Uwasilishaji na Upokezi wa Somo la Imla katika Shule za Upili Nchini Kenya. Mulika Na. 39: 112 – 129.
 • Onyoni, M. & Mwita, L.C. 2021. Nomino Ambatani za Kiswahili Zinazokiuka Kanuni ya Kufuta Mabano. East African Journal of Swahili Studies 4(1), 31 – 41.
 • Maitaria, J. N. & Mwita, L.C. 2021. Methali za Kiswahili katika Ubainishaji na Uhifadhi wa Mazingira. Taaluma 1(1): 73 – 82.
 • Kiplimo, C.E. & Mwita, L.C. 2021. Thibitisho la Udondoshaji wa Kihistoria wa Fonimu za Likuidi. East African Journal of Swahili Studies 4(1), 43 – 57.
 • Mutuku, F.K., Onyango, J. & Mwita, L.C. 2021. Uhusika katika Vichwa vya Habari vya Siasa. East African Journal of Swahili Studies Vol. 4(1), 58 – 67.
 • Kiplimo, C.E. & Mwita, L.C. 2022. Athari za Udondoshaji wa Kihistoria wa Fonimu za Likwidi katika Fonolojia Arudhi. East African Journal of Swahili Studies 5(1), 12 – 24.
 • Kimonye, N.N. & Mwita, L.C. 2022. Uchanganuzi wa Kimofosintaksia wa Viangami katika Lugha ya Kiswahili. East African Journal of Swahili Studies 5(1), 1 – 11.
 • Mwai, B.N. & Chacha, L. 2022. Utomilisi wa Lugha kama Chanzo cha Ubadilishanaji Msimbo Miongoni mwa Wanafunzi wa Chuo Kikuu katika Kaunti ya Kiambu. East African Journal of Swahili Studies 5(1), 64 – 72.
 • Mwita, Leonard Chacha, Aidah Mutenyo & Martin Mulei. 2022. Isimu ya Kijani ya Majina ya Miezi katika Rukiga. Jarida la CHAKAMA 1(1), 33 – 44.

University Level Scholarly Books

 • Mwita, L.C. & Malangwa, P.S. 2019. Nairobi. Longhorn Publishers. ISBN 978-9966-31-238-9.
 • Chacha, Leonard et. al. 2012. A Unified Orthography for Bantu Languages of Kenya. Cape Town. The Centre for Advanced Studies of African Society.
 • Chacha, Leonard Mwita. 2011 Verbal Tone in Kuria: Finite and Infinitival Verbs. Saarbrücken. Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-8443-9303-3.
 • Chacha, Leonard Mwita and Paul Musau. 2001. Mbinu za Kisasa za Kufundishia Kiswahili. Nairobi. Kenya Literature Bureau.

Tertiary Level Scholarly Books

 • Chacha, Leonard Mwita. 1998. Mwongozo wa Tamthilia ya S. A. Mohamed Amezidi. (A Swahili Guide to S.A. Mohamed’s Amezidi) Nairobi. Lectern Publishers. ISBN 9966-901-17-5.
 • Chacha, Leonard. 2003 Mwongozo wa Riwaya ya Katama Mkangi, Walenisi. (A Swahili Guide to G. Mkangi’s Walenisi). Nairobi. Africawide Network. ISBN 9966-9993-4-5.

Book Chapters

 • Chacha, Leonard Mwita. 2012. “Harmonization of Western Kenya Bantu Languages: Tone in Igikuria and Luhya” In Ogechi, N., Oduor, J. and Iribemwangi, P. (ed). The Harmonization and Standardization of Kenyan Languages. Cape Town. The Centre for Advanced Studies of African Society.
 • Chacha, Leonard Mwita 2014. Watangazaji Chale katika Vituo vya Redio vya Kiswahili Nchini Kenya. Miaka Hamsini ya Kiswahili Nchini Kenya. Nairobi. Twaweza Communications. Kur. 36 – 49.
 • Chacha, Leonard Mwita 2017. Tafsiri ya Kisheria. Katika Kandagor, M. Ogechi, N. na Vierke, C. (wah.) Lugha na Fasihi katika Karne ya Ishirini na Moja. Moi University Press. Kur. 255 – 266.
 • Chacha, Leonard Mwita 2018. Tone Terracing in Kuria. In Ndungo, C.M., Mwita, L.C., Ngugi, P.M., Makokha, J.S., & Ngugi, D. (ed.) From Asmara 2000 to Nairobi 2014: Trends in African Languages and Literatures. Kenyatta University Press. Pg. 277 – 286.
 • Chacha, Leonard Mwita. 2018. Lugha za Kiafrika na Maendeleo ya Nadharia ya Fonolojia katika Mwita, L.C., Kandagor, M., Ryanga, S.A. & Maitaria, J.N. (ed.). Isimu na Fasihi ya Lugha za Kiafrika. Moi University Press. Pg. 219 – 228.
 • Chacha, Leonard Mwita. 2019. The Role of Gender and Language in the Kenyan Political Campaign Discourse Preceeding the August 2017 Elections. In Wamue-Ngare, G., & Kamau, P.W. (ed.). Familiar Tears. Beau Bassin. Lambert Academic Publishing. Pg. 148 – 157.
 • Chacha, Leonard Mwita. 2019. Utandawazi na Athari zake kwa Kiswahili na Lugha za Kiasili Nchini Kenya. In Kobia, J.M., Kandagor, M., Mwita, L.C., Maitaria, J.M. na Wandera-Simwa, S.P. Uwezeshaji wa Kiswahili kama Wenzo wa Maarifa. Eldoret. Moi University Press. Uk. 143 – 150
 • Chacha, Leonard Mwita. 2019. Ukuaji na Ufifiaji wa Nahau za Kiswahili. In Mohochi, E.S., Mukuthuria, M. & Ontieri, J.O. (eds). Kiswahili katika Elimu ya Juu. Moi University Press. Uk. 217 – 227.
 • Chacha, Leonard Mwita & Mark Anjejo Odawo. 2020. Tathmini ya Lugha ya Kiswahili katika Kutimiza Lengo la Maendeleo Endelevu la Elimu Bora katika Nchi za Afrika Mashariki. In Kandagor, M. (ed). Kiswahili na Maendeleo ya Afrika Mashariki. Dar es Salaam. TATAKI. Uk. 58 – 73.
Go to Top
Template by JoomlaShine